e-mailový kontakt na editora publikácie:

Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku

atlas@pobox.sk