I.
NA ÚVOD
[J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec]

II.
DEJINY CIRKVI
[Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.]

III.
HIERARCHIA

[Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.]


IV.
GEOGRAFIA RELÍGIÍ
[Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD.]
A. Náboženstvá vo svete
B. Náboženstvá na Slovensku

V.
KATOLÍCKE KOSTOLY (CHRÁMY)
A. Archeológia o kresťanských stavbách z 9.-11. stor. na Slovensku
[Prof. PhD.r. Alexander T. Ruttkay, DrSc.]
B. Výstavba katolíckych kostolov (chrámov) na území Slovenska
[Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD.]
B 1. Rímskokatolícke kostoly na území Slovenska (prehľad ich vzniku, podľa storočí)
B 1.1. Stručné hodnotenie diecéz a dekanátov podľa storočia výstavby kostolov
B 1.2. Rímskokatolícke kostoly – vývoj výstavby od 11. storočia
B 2. Gréckokatolícke chrámy (s východným obradom) na dnešnom území Slovenska prehľad ich vzniku (podľa storočí)
B.2 .1 Stručné hodnotenie Prešovskéj eparcie, Košického apoštolského exachátu a ich protopresbyterátov podľa storočia výstavby kostolov
B 2.2 Gréckokatolícke chrámy (s východným obradom) – vývoj výstavby od 13. storočia
B 3 Komplexné regionálne vyhodnotenie počtu rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov

VI.
PASTORAČNÉ NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA NA SLOVENSKU
[Vincent Malý PhD. h.c.]

VII.
KATALÓG VÝZNAMNÝCH CIRKEVNÝCH MIEST NA SLOVENSKU (BAZILIKY MINOR, PÚTNICKÉ MIESTA, KALVÁRIIE A KRÍŽOVÉ CIESTY)
A. Baziliky minor na Slovensku
[Vincent Malý PhD. h.c.]
B. Pútnické miesta
[Vincent Malý PhD. h.c.]
B 1 Pútnické miesta za hranicami Slovenska
B 2 Pútnické miesta na Slovensku
C. Kalvárie a krížové cesty na Slovensku
[prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.]

VIII.
REHOLE NA SLOVENSKU
[Doc. RNDr. Erika Otrubová, CSc]

IX.
KATOLÍCKE ŠKOLSTVO
[Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD.]

X.
CHARITA NA SLOVENSKU
[Ing. Juraj Barát, Jana Čahojová]

XI.
MAPY RÍMSKOKATOLÍCKYCH DIECÉZ A GRÉCKOKATOLÍCKYCH BISKUPSTIEV
[Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD., Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc ]

XII.
DOSLOV
[Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD., prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.]

XIII.
LITERATÚRA

XIV.
RESUMÉ
A. v angličtine [preklad: Mgr. Martin Kramara ]
B. v nemčine [preklad: Ing. Marta Blehová]
C. v taliančine [preklad: ThDr. Pavol Linet, PhD.]

XV.
KATALÓGY KATOLÍCKEJ CIRKVI – RIADIACE, ÚZEMNÉ INŠTITÚCIE NA SLOVENSKU
[Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD.]
A. Katalóg arcidiecéz, diecéz, dekanátov a farností Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku
B. Katalóg Prešovskej eparchie, Košického apoštolského exarchátu, protopresbyterátov a farností Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku