Autori a spoluautori 111 máp:
Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. [M 1] - [M 73]
Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD. [M 1] - [M 56], [M 63] - [M 73]
Prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc. [M 21]
Vincent Malý Dr h.c. [M 54] , [M 55]
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. [M 56]
Doc. RNDr. Erika Otrubová, CSc. [M 57] - [M 62]
Ing. Juraj Barát, Jana Čahojová [M 64]

Autori grafov a obrázkov:
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. [1]
Doc. RNDr. Štefan Poláčik, PhD. [2], [5]
Prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc. [3], [4]

Mapy:
 1. [M 1]: Dominantné náboženstvá v Európe a najznámejšie pútnické miesta [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 2. [M 2a]: Katolícka cirkev: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 3. [M 2b]: Katolícka cirkev: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 4. [M 2c]: Katolícka cirkev: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 5. [M 3a]: Rímskokatolícka cirkev: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 6. [M 3b]: Rímskokatolícka cirkev: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 7. [M 3c]: Rímskokatolícka cirkev: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 8. [M 4a]: Gréckokatolícka cirkev: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 9. [M 4b]: Gréckokatolícka cirkev: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 10. [M 4c]: Gréckokatolícka cirkev: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 11. [M 5a]: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 12. [M 5b]: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 13. [M 5c]: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 14. [M 6a]: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 15. [M 6b]: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 16. [M 6c]: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 17. [M 7a]: Pravoslávna cirkev: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 18. [M 7b]: Pravoslávna cirkev: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 19. [M 7c]: Pravoslávna cirkev: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 20. [M 8a]: Svedkovia Jehovovi: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 21. [M 8b]: Svedkovia Jehovovi: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 22. [M 8c]: Svedkovia Jehovovi: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 23. [M 9a]: Evanjelická metodistická cirkev (Slovenská oblasť): počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 24. [M 9b]: Evanjelická metodistická cirkev (Slovenská oblasť): počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 25. [M 9c]: Evanjelická metodistická cirkev (Slovenská oblasť): vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 26. [M 10a]: Kresťanské zbory na Slovensku: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 27. [M 10b]: Kresťanské zbory na Slovensku: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 28. [M 10c]: Kresťanské zbory na Slovensku: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 29. [M 11a]: Apoštolská cirkev na Slovensku: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 30. [M 11b]: Apoštolská cirkev na Slovensku: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 31. [M 11c]: Apoštolská cirkev na Slovensku: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 32. [M 12a]: Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 33. [M 12b]: Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 34. [M 12c]: Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 35. [M 13a]: Cirkev adventistov siedmeho dňa: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 36. [M 13b]: Cirkev adventistov siedmeho dňa: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 37. [M 13c]: Cirkev adventistov siedmeho dňa: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 38. [M 14a]: Cirkev bratská: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 39. [M 14b]: Cirkev bratská: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 40. [M 14c]: Cirkev bratská: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 41. [M 15a]: Ústredný zväz Židovských náboženských obcí: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 42. [M 15b]: Ústredný zväz Židovských náboženských obcí: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 43. [M 15c]: Ústredný zväz Židovských náboženských obcí: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 44. [M 16a]: Starokatolícka cirkev: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 45. [M 16b]: Starokatolícka cirkev: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 46. [M 16c]: Starokatolícka cirkev: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 47. [M 17a]: Cirkev československá husitská na Slovensku: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 48. [M 17b]: Cirkev československá husitská na Slovensku: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 49. [M 17c]: Cirkev československá husitská na Slovensku: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 50. [M 18a]: Ostatní veriaci: počet veriacich v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 51. [M 18b]: Ostatní veriaci: počet veriacich v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 52. [M 18c]: Ostatní veriaci: vývoj počtu veriacich od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 53. [M 19a]: Počet ateistov v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 54. [M 19b]: Počet ateistov v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 55. [M 19c]: Vývoj počtu ateistov od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 56. [M 20a]: Nezistené (vieru nepriznali): v r. 1991 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 57. [M 20b]: Nezistené (vieru nepriznali): v r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 58. [M 20c]: Nezistené: vývoj tých, čo vieru nepriznali, od r. 1991 do r. 2001 [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 59. [M 21]: Lokality s archeologickým výskumom sakrálnych architektúr na Slovensku [A. T. Ruttkay - Š. Poláčik - D. Kusendová]
 60. [M 22]: Počet kostolov (v %) postavených do konca 11. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 61. [M 23]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca 12. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 62. [M 24]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca 13. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 63. [M 25]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca 14. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 64. [M 26]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca 15. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 65. [M 27]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca 16. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 66. [M 28]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca 17. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 67. [M 29]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca 18. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 68. [M 30]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca 19. stor. v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 69. [M 31]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do konca polovice 20. stor. (1949) v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 70. [M 32]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do r. 1989 v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 71. [M 33]: Počet kostolov (v %) postavených od 11. stor. do r. 2002 v Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 72. [M 34]: Počet chrámov s východným, byzantským obradom (v %) postavených od 13. stor. do konca 15. stor. v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 73. [M 35]: Počet chrámov s východným, byzantským obradom (v %) postavených od 13. stor. do konca 17. stor. v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 74. [M 36]: Počet chrámov s východným, byzantským obradom (v %) postavených od 13. stor. do konca 18. stor. v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 75. [M 37]: Počet chrámov s východným, byzantským obradom (v %) postavených od 13. stor. do konca 19. stor. v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 76. [M 38]: Počet chrámov s východným, byzantským obradom (v %) postavených od 13. stor. do konca polovice 20. stor. (1949 r.) v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 77. [M 39]: Počet chrámov s východným, byzantským obradom (v %) postavených od 13. stor. do r. 1989 v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 78. [M 40]: Počet chrámov s východným, byzantským obradom (v %) postavených od 13. stor. do r. 2002. v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku podľa súčasného cirkevného delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 79. [M 41]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených do konca 11. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 80. [M 42]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených v 12. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 81. [M 43]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených v 13. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 82. [M 44]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených v 14. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 83. [M 45]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených v 15. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 84. [M 46]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených v 16. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 85. [M 47]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených v 17. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 86. [M 48]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených v 18. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 87. [M 49]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených v 19. stor. podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 88. [M 50]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených od r. 1900 do r. 1949 podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 89. [M 51]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených od r. 1950 do r. 1989 podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 90. [M 52]: Počet rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (v %) postavených od r. 1990 do r. 2002 podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 91. [M 53]: Počet všetkých rímskokatolíckych kostolov a gréckokatolíckych chrámov (postavených od 11. stor. do r. 2002) podľa súčasného administratívneho delenia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 92. [M 54]: Pastoračné návštevy Svätého Otca na Slovensku [V. Malý - Š. Poláčik - D. Kusendová]
 93. [M 55]: Pútnické miesta na Slovensku [V. Malý - Š. Poláčik - D. Kusendová]
 94. [M 56]: Kalvárie a krížové cesty na Slovensku [V. Judák - Š. Poláčik - D. Kusendová]
 95. [M 57]: Mužské rehole - sídla [E. Otrubová - D. Kusendová]
 96. [M 58]: Ženské rehole - sídla [E. Otrubová - D. Kusendová]
 97. [M 59]: Saleziáni Don Bosca [E. Otrubová - D. Kusendová]
 98. [M 60]: Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [E. Otrubová - D. Kusendová]
 99. [M 61]: Slovenskí rehoľníci v Európe [E. Otrubová - D. Kusendová]
 100. [M 62]: Slovenské rehoľníčky v Európe [E. Otrubová - D. Kusendová]
 101. [M 63]: Katolícke školstvo na Slovensku [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 102. [M 64]: Slovenská katolícka charita [J. Barát, - J. Čahojová, - Š. Poláčik - D. Kusendová]
 103. [M 65]: Bratislavsko - trnavská arcidiecéza [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 104. [M 66]: Banskobystrická diecéza [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 105. [M 67]: Nitrianska diecéza [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 106. [M 68]: Košická arcidiecéza [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 107. [M 69]: Rožňavská diecéza [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 108. [M 70]: Spišská diecéza [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 109. [M 71]: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 110. [M 72]: Prešovská eparchia [Š. Poláčik - D. Kusendová]
 111. [M 73]: Košický apoštolský exarchát [Š. Poláčik - D. Kusendová]

 • Obr. č. 1: Schéma: Hierarchia [V. Judák]
 • Obr. č. 2: Štruktúra obyvateľstva sveta vzhľadom k religiozite [Š. Poláčik]
 • Obr. č. 3: Pôdorysy niektorých starých kostolov [A. T. Ruttkay]
 • Obr. č. 4: Ducové (rotunda po archeologickom odkryve) [A. T. Ruttkay]
 • Obr. č. 5: Počet kostolov - chrámov ( v %), postavených v jednotlivých storočiach [Š. Poláčik]