ATLAS CIRKVÍ, NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ A RELIGIOZITY SLOVENSKA

 

Úvod
l Obsah l Názvy máp l Kontakt l Bolo napísané...
 

 
M 1	Cirkevná územná organizácia rímskokatolíkov 
M 2a	Bratislavsko - trnavská arcidiecéza: Farnosti a členenie na dekanáty (západ) 
M 2b	Bratislavsko - trnavská arcidiecéza: Farnosti a členenie na dekanáty (východ) 
M 3	Banskobystrická diecéza: Farnosti a členenie na dekanáty 
M 4	Nitrianska diecéza: Farnosti a členenie na dekanáty 
M 5	Košická arcidiecéza: Farnosti a členenie na dekanáty 
M 6	Rožňavská diecéza: Farnosti a členenie na dekanáty 
M 7	Spišská diecéza: Farnosti a členenie na dekanáty (resp. subdekanáty) 
M 8.1	Zastúpenie rímskokatolíkov z celkového počtu obyvatežstva v okresoch 
M 8.2	Zastúpenie rímskokatolíkov z celkového počtu obyvatežstva v krajoch 
M 9	Cirkevná územná organizácia gréckokatolíkov 
M 10	Farnosti a dekanáty gréckokatolíckeho biskupstva Prešov 
M 11	Farnosti a protopresbyteráty gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu Košice 
M 12.1	Zastúpenie gréckokatolíkov z celkového počtu obyvatežstva v okresoch 
M 12.2	Zastúpenie gréckokatolíkov z celkového počtu obyvatežstva v krajoch 
M 13	Ikony a svätyne Panny Márie 
M 14	Cirkevná územná organizácia evanjelikov a. v. na Slovensku 
M 15	Cirkevná územná organizácia evanjelikov a. v. na Slovensku (Západný dištrikt) 
M 16	Cirkevná územná organizácia evanjelikov a. v. na Slovensku (Východný dištrikt) 
M 17.1	Zastúpenie evanjelikov a. v. na Slovensku z celkového počtu obyvatežstva v okresoch 
M 17.2	Zastúpenie evanjelikov a. v. na Slovensku z celkového počtu obyvatežstva v krajoch 
M 18	Cirkevná územná organizácia Reformovanej kresanskej cirkvi na Slovensku 
M 19	Cirkevná územná organizácia Reformovanej kresanskej cirkvi na Slovensku: 
Matkocirkevné a združené cirkevné zbory (juhozápad) M 20 Cirkevná územná organizácia Reformovanej kresanskej cirkvi na Slovensku:
Matkocirkevné a združené cirkevné zbory (juhovýchod) M 21.1 Zastúpenie príslušníkov Reformovanej kresanskej cirkvi na Slovensku
z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 21.2 Zastúpenie príslušníkov Reformovanej kresanskej cirkvi na Slovensku
z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 22 Cirkevná územná organizácia pravoslávnych M 23 Cirkevná územná organizácia pravoslávnych (Arcidekanáty a farnosti) M 24.1 Zastúpenie pravoslávnych z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 24.2 Zastúpenie pravoslávnych z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 251 Zastúpenie príslušníkov Židovských náboženských obcí z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 25.2 Zastúpenie príslušníkov Židovských náboženských obcí z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 26.1 Zastúpenie príslušníkov Evanjelickej cirkvi metodistickej z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 26.2 Zastúpenie príslušníkov Evanjelickej cirkvi metodistickej z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 27 Oblasti a zbory Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike M 28.1 Zastúpenie príslušníkov Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike
z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 28.2 Zastúpenie príslušníkov Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike
z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 29.1 Zastúpenie príslušníkov Cirkvi bratskej z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 29.2 Zastúpenie príslušníkov Cirkvi bratskej z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 30.1 Zastúpenie príslušníkov Cirkvi adventistov siedmeho dňa z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 30.2 Zastúpenie príslušníkov Cirkvi adventistov siedmeho dňa z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 31 Územná organizácia Apoštolskej cirkvi na Slovensku M 32.1 Zastúpenie príslušníkov Apoštolskej cirkvi na Slovensku z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 32.2 Zastúpenie príslušníkov Apoštolskej cirkvi na Slovensku z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 33.1 Zastúpenie príslušníkov Starokatolíckej cirkvi z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 33.2 Zastúpenie príslušníkov Starokatolíckej cirkvi z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 34 Kresanské zbory na Slovensku N 35.1 Zastúpenie príslušníkov Kresanských zborov na Slovensku z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 35.2 Zastúpenie príslušníkov Kresanských zborov na Slovensku z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 36.1 Zastúpenie príslušníkov Cirkvi československej husitskej na Slovensku
z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 36.2 Zastúpenie príslušníkov Cirkvi československej husitskej na Slovensku
z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 37.1 Zastúpenie príslušníkov Jehovových svedkov z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 37.2 Zastúpenie príslušníkov Jehovových svedkov z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 38.1 Zastúpenie kresanov z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 38.2 Zastúpenie kresanov z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 39.1 Zastúpenie tých, ktorí vieru nepriznali z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 39.2 Zastúpenie tých, čo vieru nepriznali z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 40.1 Zastúpenie ateistov z celkového počtu obyvatežstva v okresoch M 40.2 Zastúpenie ateistov z celkového počtu obyvatežstva v krajoch M 41 Klasifikácia okresov podža dominantnosti vierovyznaní obyvatežstva M 42 Dominantné vierovyznanie v obciach M 43 Druhé najvýznamnejšie vierovyznanie v obciach M 44 Počet cirkví a náboženských spoločností v obciach M 45 Štruktúra cirkevného školstva